Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Lịch Sử 9 Tiết 5 Bài 4 :Các nước châu Á


Tiêu đề
Nội dung
Câu hỏi soạn bài
-         Nhóm 1 : Xác định các quốc gia đã giành độc lập ở châu Á sau 1945.  Vì sao nửa sau thế kỉ XX châu Á không ngừng biến động ? Sau khi giành độc lập các nước châu Á đã phát triển k tế ntn?
-         Nhóm 2 : Nước CH DC ND Trung Hoa ra đời như thế nào ? Ý nghĩa?
-         Nhóm 3: Sau khi thành lập ND TQ đã tiến hành nhiệm vụ gì? những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1953-1957
-         Nhóm 4 : Vì sao trong khoảng 1959-1978 Trung  Quốc lâm vào tình trạng biến động và hỗn loạn?
-         Nhóm 5 : : Hãy nêu đường lối đổi mới của TQ từ sau 1978- nay? Trình bày những thành tựu của TQ sau 20 năm cải cách (1979-2000)
-         Nhóm 6 : Quan sát hình 7, 8 SGK nhận xét gì về đất nước TQ ngày nay? Nêu những chính sách đối ngoại của TQ thời mở cửa?
Nội dung cần ghi nhớ
1.     Tình hình chung của châu Á sau chiến tranh TG II
-         Sau 1945 hầu hết các nước hầu Á đều giành được độc lập.
-         Nửa sau thế kỉ XX châu Á còn biến động : các cuộc xâm lược của các nước ĐQ, các cuộc tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc phong trào đòi li khai, khủng bố…
-         Các nước đều ra sức phát triển kinh tế đạt nhiều thành tựu : trở thành cường quốc CN ( Nhật,) , hay các con rồng châu Á ( Hàn Quốc, Xingapo) . Ấn, TQ hiện nay đang vươn lên mạnh mẽ.
2.     Trung Quốc
-         1-10-1949 nước CHND Trung Hoa ra đời
*        Ý nghĩa : Đối với TQ: chấm dứt ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của CĐPK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập, tự do. Với Quốc tế : nối liền hệ thống XHCN từ châu Á sang châu Âu
-         -         12-1978 TQ thực hiện đường lối cải cách và mở cửa nhằm xây dựng TQ giàu mạnh,văn minh
*        Thành tựu : Kinh tế : Tốc độ tăng trưởng cao nhất TG : GDP tăng 9,6 %/năm (tổng GDP thứ 7 TG). Đời sống nhân dân được nâng cao. Đối ngoại : bình thường hoá và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, thu hồi Hồng Công (1997), Ma Cao (1999), nâng cao vị thế trên trường quốc tế
Câu hỏi học bài tự luận
1.     Trình bày những nét chung của châu Á sau 1945?
2.     trình bày sự ra đời của nhà nước CHND Trung Hoa?
3.     trình bày các thành tựu của Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách mở cửa ( 1978-nay)
4.     (nâng cao). Những mặt trái của sự phát triển kinh tế quá nhanh của Trung Quốc? Bài học cho Việt Nam ?
Câu
hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Tổng GDP của Trung quốc 2004
      A. Đứng thứ ba thế giới      
      B. Đứng thứ năm thế giới       
      C. Đứng thứ bảy thế giới     
      D. Đứng thứ hai thế giới
 Câu 2. Cường quốc thứ ba phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu vào không gian là
      A.  Trung Quốc         B. Brazin               
     C. Ấn Độ                   D. Nga
 Câu 3. Nước CHDCND Trung Hoa  thành lập có ý nghĩa gì với nhân dân Trung Quốc?
      A. Chấm dứt ngàn năm nô dịch của ĐQ và trăm năm PK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập,tự do
      B. Nối liền hệ thống XHCN từ châu Âu qua châu Phi
      C. Chấm dứt trăm năm nô dịch của ĐQ và ngàn năm PK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập,tự do
      D. Nối liền hệ thống XHCN từ châu Âu qua châu Mĩ
 Câu 4. Trung quốc tiến hành đường lối cải cách và mở cửa vào
      A. 1979                B. 1978                  
     C. 1987                      D. 1968
 Câu 5. Nước CHDCND Trung Hoa  thành lập có ý nghĩa gì với quốc tế?
      A. Chấm dứt ngàn năm nô dịch của ĐQ và trăm năm PK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập,tự do
      B. Nối liền hệ thống XHCN từ châu Âu qua châu Á
      C. Chấm dứt trăm năm nô dịch của ĐQ và ngàn năm PK, đưa TQ vào kỉ nguyên độc lập,tự do
      D. Nối liền hệ thống XHCN từ châu Âu qua châu Mĩ
 Câu 6. Người tại quảng trường Thiên An Môn tuyên bố sự thành lập của nước CHDCND Trung Hoa là
      A. Hồ Cẩm Đào       B. Chu Ân Lai       
      C. Đặng Tiểu Bình  D. Mao Trạch Đông
 Câu 7. Nước CHDCND Trung Hoa thành lập vào
      A. 10-1-1959            B. 31-5-1961         
     C. 1-1-1949               D. 1-10-1949
 Câu 8. Vì sao nửa sau thế kỉ XX châu Á không ngừng biến động
      A. Do chính trị bất ổn, đói nghèo dịch bệnh, nợ nước ngoài, mù chữ
      B. Do nạn đói, thiên tai, kinh tế khủng hoảng, nợ nước ngoài tăng
      C. Do xung đột sắc tộc và tôn giáo
      D. Do các cuộc xâm lược của các nước đế quốc, khủng bố, li khai, tranh chấp biên giới, lãnh thổ
  Câu 9. Để giữ vững quyền lãnh đạo của đảng CS, Trung Quốc rút được bài học gì từ Liên Xô và Đông Âu
      A. Không đa nguyên về chính trị             
     B. Mở cửa, đối thoại
      C. Quan hệ hữu nghị hợp tác với tất cả các nước               
      D. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
 Câu 11. Đất nước có dân số đứng thứ hai thế giới thành công "CM xanh" trong nông nghiệp là
      A. Nhật Bản              B. Trung quốc        
     C. Xingapo                D. Ấn Độ

Thông tin tham khảo
Đường lối  kinh tế : Ba ngọn cờ hồng ( do Mao Trạch Đông khởi xướng từ cuối 1957 : gồm đường lối chung với phương châm “nhanh, nhiều, tốt, rẻ, xây dựng CNXH”  Đại nhảy vọt: phát động toàn dân làm gang thép để trong 15 năm vượt Anh về sản lượng thép và Công xã nhân dân hình thức tổ chức liên hợp nhiều hợp tác xã nông nghiệp cấp cao ở TQ. Về phương diện kinh tế công xã ND là một đơn vị chủ sở hữu, thống nhất quản lí SX, điều hành lao động và phân  phối sản phẩm) trong đó phong trào Đại nhảy vọt đưa thép lên 10 triệu tấn, gang 20 triệu tấn đã không mang lại hiệu quả: chất lượng thép không tốt, nhiều nhà máy đóng cửa vì thiếu nguyên liệu, ND đói khổ (1958- 30 triệu người chết đói)
Chính trị:  nội bộ bất đồng về đường lối và tranh giành quyền lực gay gắt mà đỉnh cao là Đại CM văn hoá VS mở đầu bằng việc phê phán lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, sau lan ra toàn xã hội với các cuộc đấu tố, đập phá các di tích  hết sức hỗn loạn do hàng triệu tiểu tướng Hồng vệ binh thực hiện . 9 -1976 Mao Trạch Đông qua đời. CM văn hoá VS kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét